Support service
×

Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi Nhà giao dịch may mắn nhận được giải thưởng của họ?

Người chiến thắng phải mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

Công ty sẽ gửi thông báo tới người tham gia bằng email ngay sau khi công bố người chiến thắng và yêu cầu cung cấp các dữ liệu cần thiết.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""