Support service
×

Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi Nhà giao dịch may mắn nhận được giải thưởng của họ?

Người chiến thắng phải mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

Công ty sẽ gửi thông báo tới người tham gia bằng email ngay sau khi công bố người chiến thắng và yêu cầu cung cấp các dữ liệu cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""