Support service
×

Có điều kiện giao dịch đặc biệt nào áp dụng cho tài khoản của các thí sinh không?

1. Một thí sinh nhận được tài khoản DEMO sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.

2. Số tiền gửi tối thiểu là 40.000 USD áp dụng cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.

3. Đòn bẩy là 1: 500.

4. Tất cả các lệnh được mở với giá phi thị trường có thể bị hủy bỏ. Công ty có quyền loại tài khoản nếu phát hiện giao dịch theo giá phi thị trường.

5. Người dự thi có thể sử dụng cố vấn giao dịch và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà không bị hạn chế.

6. Công cụ giao dịch VÀNG và BẠC không áp dụng để giao dịch.

7. Kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô. Quy mô giao dịch tối đa là 10 lô.

8. Người dự thi có thể thay đổi tài khoản giao dịch sang miễn phí qua đêm (Swap-Free) bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ.

9. Số lượng giao dịch mở đồng thời tối đa, bao gồm cả lệnh chờ, là 7 lệnh.

10. Mức Stop Out là 10%.

11. Các điều kiện giao dịch khác đối với tài khoản cạnh tranh tương tự như đối với tài khoản giao dịch InstaForex thực.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""