Support service
×

Khi nào kết quả của cuộc thi FX-1 Rally được công bố?

1. Số tiền trong tài khoản của người tham gia có sẵn để truy cập công khai trên trang web của Công ty trong suốt  thời lượng cuộc thi.

2. Công ty có quyền công bố lịch sử tài khoản của người tham gia sau khi kết thúc cuộc thi.

3. Công ty có quyền công bố số liệu thống kê của các quốc gia và khu vực tham gia.

4. Kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi diễn ra chung kết cuộc thi và sau khi công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""