Support service
×

Yêu cầu chính để chiến thắng là gì?

Người nắm giữ số tiền gửi lớn nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Những người tham gia phải đáp ứng yêu cầu sau: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải đến từ giao dịch GBP / USD và GBP / JPY.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""