Support service
×

Yêu cầu chính để chiến thắng là gì?

Người nắm giữ số tiền gửi lớn nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Những người tham gia phải đáp ứng yêu cầu sau: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải đến từ giao dịch GBP / USD và GBP / JPY.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""