Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi Real Scalping là bao nhiêu?

Mỗi cuộc thi hàng tháng có quỹ giải thưởng 6.000 USD được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 2.000 USD

- Giải 2 - 1.500 USD

- Giải 3 - 1.000 USD

- Giải 4 - 500 USD

- Giải 5 - 400 USD

- Giải 6 - 300 USD

- Giải 7 - 200 USD

- Giải 8 - 100 USD


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""