Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi Real Scalping là bao nhiêu?

Mỗi cuộc thi hàng tháng có quỹ giải thưởng 6.000 USD được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 2.000 USD

- Giải 2 - 1.500 USD

- Giải 3 - 1.000 USD

- Giải 4 - 500 USD

- Giải 5 - 400 USD

- Giải 6 - 300 USD

- Giải 7 - 200 USD

- Giải 8 - 100 USD


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""