Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi Real Scalping là bao nhiêu?

Mỗi cuộc thi hàng tháng có quỹ giải thưởng 6.000 USD được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 2.000 USD

- Giải 2 - 1.500 USD

- Giải 3 - 1.000 USD

- Giải 4 - 500 USD

- Giải 5 - 400 USD

- Giải 6 - 300 USD

- Giải 7 - 200 USD

- Giải 8 - 100 USD


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""