Các cuộc thi


Quỹ giải thưởng Real Scalping

Mỗi cuộc thi hàng tháng có quỹ thưởng 6,000 USD được phân phối cho các người chiến thắng theo cách sau:

- Giải nhất - 2,000 USD
- Giải nhì - 1,500 USD
- Giải ba - 1,000 USD
- Giải tư - 500 USD
- Giải năm - 400 USD
- Giải sáu - 300 USD
- Giải bảy - 200 USD
- Giải tám - 100 USD

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn