Support service
×

Người chiến thắng được xác định như thế nào?

1. Tài khoản của Người chiến thắng sẽ được xác định theo sơ đồ sau: 5 số cuối của tài khoản được sử dụng để xác định người chiến thắng (bất kể đó là tài khoản 5 số, 6 số hay 7 số). Nếu 5 chữ số này trùng với số model thiết bị, chủ nhân của tài khoản này sẽ trúng một trong những thiết bị do Công ty InstaForex xổ số - đó là iPad, iPhone, Blackberry và Samsung Galaxy Tab.

 

2. Cứ hai tuần một lần kể từ khi bắt đầu đợt tặng quà mới lúc 23:59, tỷ giá sẽ được cố định tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch cho các cặp sau:

chữ số đầu tiên của Số thiết bị - chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa của EUR / USD

chữ số thứ hai của Số thiết bị - chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa của GBP / USD

chữ số thứ ba của Số thiết bị - chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa của USD / JPY

chữ số thứ tư của Số thiết bị - chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa của USD / CHF

chữ số thứ năm của Số thiết bị - chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa của USD / CAD

3. Nếu số tài khoản không tham gia trùng khớp với số Thiết bị đã tạo, thì tài khoản trước hoặc sau được xác định là người chiến thắng. Người chiến thắng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc số tiền gửi lớn nhất được tính theo công thức sau: A - B + C.

4. Nếu Số thiết bị được tạo theo cách nêu trên trùng với số tài khoản 5 chữ số, tài khoản 6 chữ số với chữ số đầu tiên bị loại trừ và số tài khoản 7 chữ số với hai chữ số đầu tiên bị loại trừ thì giải thưởng chính - một thiết bị di động iPad, iPhone, Blackberry và Samsung Galaxy Tab - sẽ được tặng cho chủ tài khoản có số dư lớn nhất. Số dư lớn nhất được tính theo công thức sau: A - B + C.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""