Support service
×

Khi nào kết quả được công bố?

1. Thống kê quốc gia và khu vực có thể được công bố.

2. Kết quả được công bố trong vòng 45 ngày sau khi Chiến dịch và tất cả các kiểm tra cần thiết được hoàn thành.

3. Kết quả và báo cáo lễ trao giải sẽ được công bố trên www.instaforex.com và trên một số phương tiện truyền thông báo chí và truyền thông.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""