Support service
×

Khi nào kết quả được công bố?

1. Thống kê quốc gia và khu vực có thể được công bố.

2. Kết quả được công bố trong vòng 45 ngày sau khi Chiến dịch và tất cả các kiểm tra cần thiết được hoàn thành.

3. Kết quả và báo cáo lễ trao giải sẽ được công bố trên www.instaforex.com và trên một số phương tiện truyền thông báo chí và truyền thông.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""