Các cuộc thi


Khi nào kết quả được công bố?

1. Thống kê quốc gia và khu vực có thể được công bố.

2. Kết quả được công bố trong vòng 45 ngày sau khi Chiến dịch và tất cả các kiểm tra cần thiết được hoàn thành.

3. Kết quả và báo cáo lễ trao giải sẽ được công bố trên www.instaforex.com và trên một số phương tiện truyền thông báo chí và truyền thông.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn