Support service
×

Hoa hồng cho tiền gửi / rút tiền

Không tính phí hoa hồng khi rút và gửi tiền, nhưng xin lưu ý rằng số tiền chuyển sẽ được trừ vào hoa hồng của hệ thống thanh toán (khi chuyển khoản qua hệ thống thanh toán điện tử) hoặc hoa hồng của ngân hàng (khi gửi và rút bằng chuyển khoản).

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào