Support service
×

Chương 5. Tỷ giá ngoại hối

Khi chúng ta mua một thứ gì đó trong một cửa hàng, một bảng giá sẽ cho chúng ta thấy giá của một mặt hàng bằng nội tệ. Ví dụ, chúng ta trả 12 đô la cho một cuốn sách, đây là thực tế phổ biến đối với chúng ta.
 
Trong thị trường ngoại hối, chúng ta luôn giao dịch một loại tiền này với một loại tiền khác. Do đó, bảng giá truyền thống là không đủ trong trường hợp này. Ví dụ, giao dịch của chúng ta được thể hiện bằng đô la Mỹ và đồng euro. Để tính giá của một loại tiền tệ, chúng ta cần biết giá trị của 1 đô la Mỹ bằng euro hoặc giá trị của 1 euro bằng đô la Mỹ. Đó gọi là, chúng ta cần biết tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái như vậy được biểu thị bằng tỷ giá A / B. Trong trường hợp này, tỷ giá có dạng EUR / USD.
 
Đồng tiền đầu tiên trong tỷ giá được gọi là đồng tiền cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá. Đối với bất kỳ cặp tiền tệ nào trên thị trường Ngoại hối, vị trí của đồng tiền trong tỷ giá được thiết lập chặt chẽ. Đối với cặp EUR / USD, đây luôn là EUR / USD và không bao giờ là USD / EUR. Do đó, đồng euro là đồng tiền cơ sở và đô la Mỹ là đồng tiền định giá.
 
Vị trí của đơn vị tiền tệ trong tỷ giá được xác định như thế nào? Hãy tạm thời thoát khỏi thị trường ngoại hối một thời gian và xem xét kỹ hơn một quốc gia như Nhật Bản. Trong lịch sử, mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về việc ghi lại giá trị. Những quy tắc này thường được thiết lập để trình bày thông tin một cách thuận tiện. Do đó, dễ dàng nói rằng bạn cần 104,78 yên để mua 1 đô la Mỹ và không phải ngược lại. Do đó, USD / JPY đại diện cho tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật. Tỷ giá hối đoái có thể được định giá theo hai cách: tỷ giá trực tiếp, khi một đơn vị ngoại tệ được biểu thị bằng nội tệ và tỷ giá gián tiếp, khi một đơn vị nội tệ được biểu thị bằng ngoại tệ. Trong trường hợp của chúng tôi, USD / JPY là tỷ giá trực tiếp cho Nhật Bản.

Trên thị trường ngoại hối, không có khái niệm đồng nội tệ. Đồng tiền dự trữ chính là đô la Mỹ. Đối với tỷ giá bằng đô la Mỹ, các quy tắc ghi giá tiền tệ ở các quốc gia tương ứng được sử dụng. Đối với đô la Mỹ, khái niệm tỷ giá trực tiếp và gián tiếp được áp dụng. Do đó, nếu đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản trong một cặp tiền tệ, thì nó là một tỷ giá gián tiếp. Khi đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được định giá trong một cặp tiền tệ, thì nó là đồng tiền định giá trực tiếp. Ví dụ: hãy phân tích cặp USD / JPY. Trong trường hợp này, đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở trong tỷ giá gián tiếp. Trong khi đó, trong cặp GBP / USD, đô la Mỹ là đồng tiền định giá trong tỷ giá trực tiếp.
 
Khi chúng tôi nói rằng tỷ giá A / B là X, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể mua hoặc bán 1 đơn vị tiền tệ cơ sở cho X đơn vị tiền tệ B được định giá. Ví dụ: nếu chúng tôi nói, tỷ giá EUR / USD là 1,2845, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể mua hoặc bán 1 euro với 1,2845 đô la Mỹ. Nói cách khác, các giao dịch mua / bán luôn đề cập đến đồng tiền cơ sở. Các tỷ giá bằng đô la Mỹ được liệt kê dưới đây:
 
EUR / USD 1,2845
 
USD / JPY 97,50
 
GBP / 1,6260 USD
 
USD / CHF 1,1623
 
AUD / 0,6735 USD
 
USD / CAD 1,2535
 
Như vậy, chúng ta có thể mua / bán 1 euro với 1,2845 đô la Mỹ và 1 đô la Mỹ với 97,5 yên Nhật, v.v.

Điều quan trọng là, các nhà cung cấp không phải lúc nào cũng xác định tỷ giá trực tiếp và gián tiếp trên danh sách các tỷ giá trên Internet, ngụ ý rằng người dùng có đầy đủ thông tin và hiểu biết về vị trí của tiền tệ định giá và tiền tệ cơ sở . Ví dụ: bạn thấy rằng cặp JPY / USD là 97,50. Tỷ giá này gián tiếp so với đô la Mỹ, có nghĩa là USD / JPY là 97,50. Đôi khi, tỷ giá so với đô la Mỹ được chỉ ra bằng một loại tiền tệ duy nhất. Ví dụ: JPY là 97,50. Do đó, điều quan trọng là phải nghiên cứu các tỷ giá tiền tệ mà bạn sẽ giao dịch, cũng như biết loại tỷ giá - trực tiếp hay gián tiếp - đối với đô la Mỹ. Nếu không, bạn có thể đi đến một quyết định sai lầm trong giao dịch. Ví dụ, đồng franc Thụy Sĩ là đồng tiền định giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá 1,1623 ngụ ý rằng bạn có thể mua / bán 1 USD với giá 1,1623 CHF và không phải ngược lại.
 
Ngoài ra, sự hiểu biết về cách các tỷ giá thay đổi chính là chìa khóa. Mục tiêu chính của bạn trong thị trường Ngoại hối là mua rẻ hơn và bán với giá cao hơn. Đối với tỷ giá trực tiếp và gián tiếp, những thay đổi trong tỷ giá hối đoái có ý nghĩa ngược lại. Đối với báo giá trực tiếp so với đô la Mỹ, như trong cặp GBP / USD, việc tăng báo giá có nghĩa là bảng Anh tăng và đô la Mỹ giảm. Trong khi đó, đối với cặp USD / JPY, nó cho thấy sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và sự suy yếu của đồng yên Nhật. Do đó, khi bạn đóng một vị thế trên thị trường Ngoại hối, điều cần thiết là không được nhầm lẫn giữa loại tỷ giá với loại tiền tệ mà bạn quan tâm.
 
Chỉ báo độ chính xác - số lượng vị trí thập phân sau dấu thập phân - được sử dụng cho các tỷ giá khác nhau. Sự thay đổi tối thiểu trong tỷ giá được gọi là điểm hoặc pip, giá trị của nó thay đổi đối với các tỷ giá khác nhau. Ví dụ: 1 pip cho EUR / USD và USD / JPY tương ứng là 0,0001 và 0,01. Các số liệu lớn hơn thay đổi chậm hơn.
 
Giá 1 pip tính bằng đô la Mỹ được quan tâm đặc biệt. Trong trường hợp tỷ giá trực tiếp so với đô la Mỹ, không có vấn đề gì khi xác định giá trị của 1 điểm, vì nó đã được chỉ định bằng USD. Trong trường hợp tỷ giá gián tiếp so với đô la Mỹ, giá trị của 1 pip bằng đô la Mỹ được tính bằng công thức đặc biệt. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau khi chúng ta học cách tính toán lãi và lỗ.
 
Trong chương này, tất cả các tỷ giá đã được thể hiện theo giá giao ngay (hiện tại). Chúng tôi quyết định giữ lại các khái niệm như giá mua / bán (bid/ask price), chênh lệch và tỷ giá chéo (cross rates) cho sau này. Các khái niệm này sẽ được mô tả trong các chương tới.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""