Support service
×

Quản lý tiền bạc

Quản lý tiền là một tập hợp các quy tắc và kỹ thuật cụ thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Rủi ro là số lượng tài sản tối đa sẽ bị mất cho đến khi đưa ra quyết định về việc đóng một vị thế không sinh lời. Do đó, rủi ro là sự chênh lệch giữa giá mở của một vị thế và giá của lệnh cắt lỗ, hoặc sự đảo ngược của một vị thế nhân với khối lượng giao dịch.

Nguyên tắc chung của quản lý tiền:

1. Tổng số vốn đầu tư không được vượt quá 50% tổng số vốn sở hữu. Nguyên tắc này quy định một quy tắc về tính toán ký quỹ cho các vị thế mở: số tiền dự trữ có sẵn để sử dụng trong các tình huống phi tiêu chuẩn và được sử dụng để tiếp tục công việc bình thường ít nhất phải bằng một nửa tổng số vốn.

50% là giá trị do Murphy đề xuất. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng số tiền đầu tư phải từ 5% đến 30%. 

2. Tổng số tài sản đầu tư trên thị trường đơn lẻ không được quá 10% - 15% tổng vốn sở hữu. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch được đảm bảo chống lại việc đầu tư quá nhiều tiền vào một giao dịch có thể dẫn đến sự sụp đổ.

3. Tỷ lệ rủi ro cho mỗi thị trường không được vượt quá 5% tổng vốn đầu tư của nhà giao dịch. Theo cách như vậy, nếu giao dịch không có lãi, nhà giao dịch sẵn sàng mất không quá 5% tổng số tiền đã đầu tư. 5% là giá trị do Murphy đề xuất. Tuy nhiên, Elder đưa ra giá trị từ 1,5% - 2%.

4. Tổng số phí bảo lãnh ký quỹ khi mở vị thế trên một nhóm thị trường không được vượt quá 20% - 25% tổng vốn sở hữu. Các thị trường của cùng một nhóm có ít nhiều động lực tương tự nhau. Khi giao dịch trên Forex, các nhà đầu tư xác định bốn thị trường chính nơi chuyển động của tỷ giá hối đoái tiền tệ khá giống nhau: khu vực đồng đô la, khu vực đồng bảng Anh, khu vực đồng yên và khu vực đồng euro.

5. Xác định mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đa dạng hóa là một trong những cách để đảm bảo một nguồn vốn. Tuy nhiên, sự đa dạng cũng cần có giới hạn của nó. Cần có một sự thỏa hiệp hợp lý giữa đa dạng hóa và tập trung. Có thể đạt được sự phân bổ đồng tiền đáng tin cậy hơn hoặc ít hơn bằng cách mở các vị thế cùng một lúc ở bốn đến sáu thị trường thuộc các nhóm khác nhau. Mối tương quan nghịch giữa các thị trường càng lớn thì sự đa dạng hóa của tài sản đầu tư càng cao.

6. Xác định các mức cắt lỗ.

Trước hết, giá trị của lệnh dừng lỗ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng thua lỗ của một nhà giao dịch trong một giao dịch. Thứ hai, nó phụ thuộc vào cách một nhà giao dịch đánh giá tình hình trên thị trường. Giả sử rằng một nhà giao dịch có một khoản tiền gửi bằng đô la với số tiền S. Khi mở một vị thế, một nhà giao dịch cho phép lỗ L% số tiền ký quỹ.

Giả sử hợp đồng 100.000 được mở để mua USD bởi đồng franc Thụy Sĩ (CHF), với chi phí mở cửa là p1. Mua $ 100.000; Bán CHF p1 x 100.000. Nhà giao dịch nên đặt lệnh bán ở mức p2 nào để không vượt quá mức lỗ có thể chấp nhận được SхL?

Nếu lệnh của bạn ở mức p2 đã được kích hoạt, thì khoản lỗ trên vị thế sẽ là: Lỗ - CHF (p1 - p2) x 100.000. Mặt khác, khoản lỗ không được vượt quá SxL của USD, hoặc bằng franc Thụy Sĩ (CHF) SxLxp2. Do đó, chúng ta có: (p1-p2) x100.000 SxLxp2. Vì vậy, đây là công thức cho mức mua của đơn hàng: p2 p1-p1 xSxL (SxL + 100.000).

Khi xác định lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch nên hành động từ sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố kỹ thuật được phản ánh trên biểu đồ giá và cân nhắc bảo vệ quỹ của chính họ. Thị trường càng biến động thì mức cắt lỗ càng cao so với mức giá hiện tại.

Lợi ích tốt nhất của nhà giao dịch là đặt lệnh cắt lỗ. Đồng thời, việc cắt lỗ “chặt chẽ” có thể dẫn đến việc đóng vị thế không mong muốn trong trường hợp có biến động giá ngắn hạn (nhiễu loạn). Các lệnh cắt lỗ được đặt quá xa để không nhạy cảm với "tiếng ồn", nhưng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

7. Xác định tỷ lệ giữa lãi và lỗ tiềm năng.

Đối với mỗi giao dịch tiềm năng, tỷ lệ lợi nhuận được xác định. Tỷ suất lợi nhuận này phải được cân bằng với khoản lỗ có thể xảy ra trong trường hợp thị trường diễn biến theo hướng không mong muốn. Thông thường, tỷ lệ như vậy được đặt là 3 trên 1. Nếu không, bạn không nên tham gia thị trường. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch giả sử rằng tiền ký quỹ sẽ là 100 đô la, thì lợi ích tiềm năng sẽ là 300 đô la.

Vì một số lượng tương đối nhỏ các giao dịch trong năm có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, bạn nên cố gắng tối đa hóa những lợi nhuận này trong khi duy trì các vị trí có lãi càng lâu càng tốt. Mặt khác, cần hạn chế tối đa những tổn thất từ ​​những thương vụ không thành.

8. Giao dịch một số vị thế

Các vị thế xu hướng được thực hiện với các lệnh cắt lỗ khá rộng, cho phép các nhà giao dịch giữ các vị thế này mở trong trường hợp hợp nhất và điều chỉnh giá. Trên thực tế, những vị thế này cho phép nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Các vị thế giao dịch dành cho giao dịch ngắn hạn và bị giới hạn bởi các lệnh cắt lỗ khá chặt chẽ. Kết quả là, khi giá đạt đến các mục tiêu nhất định, các vị thế sẽ được đóng lại. Khi giá tiếp tục xu hướng của nó, các vị thế sẽ được khôi phục.

9. Cách tiếp cận thận trọng và tích cực trong giao dịch.

Hầu hết các nhà phân tích thích cách tiếp cận thận trọng. Ví dụ, Murphy cũng có quan điểm tương tự, "Nhà giao dịch đang hành động tích cực khi anh ta cố gắng đạt được lợi nhuận nhanh chóng. Lợi nhuận có thể thực sự đáng kể, nhưng chỉ vào thời điểm thị trường đang đi theo hướng thuận lợi. Khi tình hình thị trường thay đổi , chiến lược tích cực thường dẫn đến thất bại. "

10. Quy tắc mở vị thếí:

a) chỉ mở một vị thế khi có một tín hiệu chính và ít nhất một tín hiệu bổ sung;

b) khi mở một vị thế, xác định và ghi giá mở cửa, giá mà bạn sẽ đóng vị thế có lãi, hoặc giá mà bạn sẽ đóng vị thế lỗ và thời gian ước tính của việc đóng vị thế.

11. Các quy tắc để duy trì vị thế và đóng một phần cho đến thời điểm ước tính:

a) chỉ hỗ trợ các vị thế trong trường hợp phân tích xác nhận kết luận được đưa ra trước đó;

b) đóng một phần các vị thế khi nhận được các khoản lỗ vượt quá mức đã tính toán; hoặc nếu giá đã đạt đến mức ước tính để tạo ra lợi nhuận;

c) chờ đợi khi nhận được các khoản lỗ dưới mức đã tính toán; nếu giá ở cùng một mức; hoặc nếu giá chưa đạt mức lợi nhuận tính toán.

12. Quy tắc đóng lệnh:

Bạn nên đóng các vị thế khi:

- hết thời hạn ước tính;

- đã nhận được lợi nhuận giả định;

- đã nhận được các khoản lỗ giả định;

- đã đạt được lợi nhuận tối đa.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""