Đào tạo ngoại hối


Quản lý Tiền

Quản lý tiền bạc

Quản lý tiền bạc là một tập hợp các quy tắc và kỹ thuật cụ thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

 

Rủi ro là số tiền tối đa mà sẽ bị mất cho đến khi quyết định đóng một vị thế không có lợi nhuận được đưa ra. Do đó, rủi ro là sự khác biệt giữa giá mở cửa của một vị thế và giá của lệnh stop-loss, hoặc sự đảo chiều của một vị thế nhân với khối lượng giao dịch.

 

Nguyên tắc chung của quản lý tiền bạc:

 

1. Tổng số tiền đầu tư không nên vượt quá 50% tổng vốn. Nguyên tắc này quy định một quy tắc về tính toán biên đối với các vị thế mở: số tiền dự trữ có sẵn để sử dụng trong các tình huống không tiêu chuẩn và được sử dụng để tiếp tục công việc bình thường phải ít nhất bằng một nửa tổng vốn.

 

50% là giá trị được đề xuất bởi Murphy. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng số tiền đầu tư nên từ 5% đến 30%.

 

2. Tổng số tài sản đầu tư trong một thị trường duy nhất không thể vượt quá 10% - 15% tổng vốn. Trong trường hợp này, người giao dịch được đảm bảo không đầu tư quá mức vào một giao dịch có thể dẫn đến sự sụp đổ.

 

3. Tỷ lệ rủi ro cho mỗi thị trường không nên vượt quá 5% tổng vốn đầu tư của người giao dịch. Theo cách đó, nếu giao dịch không có lợi nhuận, người giao dịch sẵn sàng mất không quá 5% tổng số tiền đầu tư. 5% là giá trị được đề xuất bởi Murphy. Tuy nhiên, Elder đưa ra giá trị từ 1,5% - 2%.

 

4. Tổng số tiền phí bảo đảm được gửi khi mở một vị thế trong một nhóm thị trường không nên vượt quá 20% - 25% tổng vốn. Các thị trường cùng một nhóm có động lực tương đối giống nhau. Khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư xác định bốn thị trường chính nơi di chuyển tỷ giá hối đoái khá tương tự: khu vực đô la, khu vực bảng Anh, khu vực yen và khu vực euro.

 

5. Xác định mức độ đa dạng hóa danh mục.

 

Đa dạng hóa là một trong các cách để bảo vệ vốn. Tuy nhiên, sự đa dạng cũng nên có giới hạn của nó. Phải có một sự thỏa hiệp hợp lý giữa đa dạng hóa và tập trung. Một phân phối vốn tương đối đáng tin cậy có thể được đạt được bằng cách mở các vị thế cùng một lúc trong bốn đến sáu thị trường thuộc các nhóm khác nhau. Mức độ tương quan âm giữa các thị trường càng lớn, sự đa dạng hóa của các tài sản đầu tư càng cao.

 

6. Xác định mức độ dừng lỗ.

 

Giá trị của mức dừng lỗ, trước tiên, phụ thuộc vào việc người giao dịch sẵn sàng mất bao nhiêu trong một giao dịch. Thứ hai, nó phụ thuộc vào cách người giao dịch đánh giá tình hình trên thị trường. Giả sử người giao dịch có một khoản tiền gửi USD với số tiền S. Khi mở một vị thế, người giao dịch cho phép mất L% số tiền gửi.

 

Giả sử hợp đồng mua 100.000 USD chống lại đồng franc Thụy Sĩ (CHF), với giá mở cửa ở p1. Mua 100.000 đô la; Bán CHF p1 x 100.000. Ở mức p2 nào người giao dịch nên đặt lệnh bán để không vượt quá lệnh thiệt hại chấp nhận được S×L?

 

Nếu đơn đặt hàng của bạn ở mức p2 đã được kích hoạt, thì tổn thất trên vị trí sẽ là: Tổn thất - CHF (p1 - p2) x 100.000. Trong khi đó, tổn thất không nên vượt quá USD S×L, hoặc trong franc Thụy Sĩ (CHF) S×L×p2. Kết quả là: (p1-p2)x100.000 S×L×p2. Vì vậy, đây là công thức cho mức đặt lệnh: p2 = p1 - (p1

 

× S×L) ÷ (S×L+100.000).

 

Khi xác định lệnh dừng lỗ, người giao dịch nên hành động từ sự kết hợp hợp lý của các yếu tố kỹ thuật phản ánh trên biểu đồ giá và quan điểm bảo vệ tài sản của họ. Thị trường càng biến động, thì lệnh dừng lỗ cần được đặt xa hơn so với mức giá hiện tại.

 

Đặt lệnh dừng lỗ là trong lợi ích tốt nhất của người giao dịch. Đồng thời, lệnh dừng lỗ "chặt chẽ" có thể dẫn đến đóng vị trí không mong muốn trong trường hợp dao động giá ngắn hạn (nhiễu). Các lệnh dừng lỗ đặt quá xa không nhạy cảm với "nhiễu", nhưng có thể gây ra tổn thất đáng kể.

 

7. Xác định tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng và tổn thất.

 

Đối với mỗi giao dịch tiềm năng, tỷ lệ lợi nhuận được xác định. Tỷ lệ này phải cân bằng với tổn thất tiềm năng trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng không mong muốn. Thông thường, tỷ lệ như vậy được đặt là 3 đến 1. Nếu ví dụ người giao dịch cho rằng tỷ lệ ký quỹ sẽ là 100 đô la, thì lợi ích tiềm năng phải là 300 đô la.

 

Vì một số giao dịch tương đối nhỏ trong năm có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, bạn nên cố gắng tối đa hóa lợi nhuận này trong khi duy trì các vị trí có lợi càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, cần giảm thiểu tổn thất từ các giao dịch không thành công.

 

8. Giao dịch nhiều vị trí.

 

Các vị trí xu hướng được thực hiện với các lệnh dừng lỗ tương đối rộng, cho phép người giao dịch giữ các vị trí này mở trong trường hợp hợp nhất và điều chỉnh giá. Thực tế, các vị trí này cho phép người giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Các vị trí giao dịch dành cho giao dịch ngắn hạn và bị giới hạn bởi các lệnh dừng lỗ tương đối chặt chẽ. Kết quả là, khi giá đạt đến các mục tiêu nhất định, các vị trí sẽ được đóng. Khi giá tiếp tục theo xu hướng, các vị trí sẽ được khôi phục.

 

9. Tiếp cận thận trọng và quyết liệt đối với giao dịch.

 

Hầu hết các nhà phân tích ưu tiên tiếp cận thận trọng. Ví dụ, Murphy cũng có cùng quan điểm, "Người giao dịch đang hành động quyết liệt khi họ cố gắng kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Lợi nhuận có thể thực sự đáng kể, nhưng chỉ trong thời điểm thị trường di chuyển theo hướng thuận lợi. Khi tình hình thị trường thay đổi, chiến lược quyết liệt thường dẫn đến thất bại."

 

10. Quy tắc mở vị trí:

 

a) Mở vị trí chỉ khi có một tín hiệu chính và ít nhất một tín hiệu bổ sung;

 

b) Khi mở một vị trí, xác định và ghi lại giá mở cửa, giá mà bạn sẽ đóng vị trí có lợi, giá mà bạn sẽ đóng vị trí có lỗ, và thời gian ước tính để đóng vị trí.

 

11. Quy tắc duy trì vị trí và đóng một phần cho đến thời gian ước tính:

 

a) Hỗ trợ các vị trí chỉ khi phân tích xác nhận kết luận đã được đưa ra trước đó;

 

b) Đóng một phần các vị trí khi gặp các tổn thất vượt quá tổn thất tính toán; nếu giá đã đạt đến mức ước tính để tạo lợi nhuận;

 

c) Chờ đợi khi gặp tổn thất dưới mức tính toán; nếu giá ở cùng mức; nếu giá chưa đạt đến mức tính toán để tạo lợi nhuận.

 

12. Quy tắc đóng vị trí:

 

Bạn nên đóng các vị trí:

 

- khi hết thời gian ước tính;

 

- sau khi nhận lợi nhuận giả định;

 

- sau khi nhận tổn thất giả định;

 

- sau khi đạt được lợi nhuận tối đa.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn