Support service
×

Tôi có thể tham gia một cuộc thi như gửi tiền InstaForex Lotus hoặc Chancy bằng tài khoản MT5 của mình không?

Không, các cuộc thi không áp dụng cho tài khoản MT5.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""