Support service
×

Tôi có thể tham gia một cuộc thi như gửi tiền InstaForex Lotus hoặc Chancy bằng tài khoản MT5 của mình không?

Không, các cuộc thi không áp dụng cho tài khoản MT5.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""