Support service
×

Có thể chuyển tiền từ tài khoản MT4 sang tài khoản MT5 hoặc từ tài khoản MT5 sang tài khoản MT5 thông qua tùy chọn chuyển khoản giữa các tài khoản không?

Việc chuyển tiền giữa các tài khoản với tài khoản MT5 có trên mục Rút tiền của trang web chính.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""