Support service
×

Có thể chuyển tiền từ tài khoản MT4 sang tài khoản MT5 hoặc từ tài khoản MT5 sang tài khoản MT5 thông qua tùy chọn chuyển khoản giữa các tài khoản không?

Việc chuyển tiền giữa các tài khoản với tài khoản MT5 có trên mục Rút tiền của trang web chính.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""