Support service
×

Tại sao tôi không đăng nhập được vào Tủ khách hàng của mình?

Chúng tôi rất tiếc, nhưng hiện không có Tủ Khách hàng MT5. Dịch vụ sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""