Support service
×

Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm?

Bạn có thể kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm trong Tủ khách hàng trong Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Xin lưu ý rằng các giao dịch phải được đóng lại để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""