Support service
×

Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm?

Bạn có thể kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm trong Tủ khách hàng trong Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Xin lưu ý rằng các giao dịch phải được đóng lại để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""