Support service
×

Cách khôi phục mật khẩu điện thoại (từ mã hiệu)?

Để khôi phục từ mã hiệu, bạn cần gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected]. Thư của bạn nên có:

- Số tài khoản;

- từ mã hiệu mới;

- bản scan / ảnh đính kèm tài liệu nhận dạng của bạn;

- Thời gian thuận tiện để liên hệ với bạn qua điện thoại.

* các chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

* các chuyên gia sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""