Support service
×

Làm thế nào để khôi phục mã pin?

Để khôi phục mã PIN, bạn cần đi tới Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Để khôi phục mã PIN, bạn cần:

- tải lên bản scan / ảnh của tài liệu nhận dạng của bạn;

- chỉ ra từ mã hiệu;

- để xác định thời gian thuận tiện cho việc liên hệ với bạn qua điện thoại *, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

 * các chuyên gia sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""