Support service
×

Làm thế nào để khôi phục mã pin?

Để khôi phục mã PIN, bạn cần đi tới Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Để khôi phục mã PIN, bạn cần:

- tải lên bản scan / ảnh của tài liệu nhận dạng của bạn;

- chỉ ra từ mã hiệu;

- để xác định thời gian thuận tiện cho việc liên hệ với bạn qua điện thoại *, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

 * các chuyên gia sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""