Support service
×

Tôi không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch ngay bây giờ. Có thể chốt giao dịch theo bất kỳ cách nào khác không?

Để chốt giao dịch, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại hoặc qua trò chuyện trực tiếp. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số tài khoản, một từ mã hóa và một phiếu đặt lệnh. Với thông tin này, người quản lý hỗ trợ khách hàng sẽ có thể đóng giao dịch của bạn theo cách thủ công với mức giá hiện tại kèm theo chú thích "Đã đóng lệnh bởi đại lý".

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""