Support service
×

Tôi không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch ngay bây giờ. Có thể chốt giao dịch theo bất kỳ cách nào khác không?

Để chốt giao dịch, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại hoặc qua trò chuyện trực tiếp. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số tài khoản, một từ mã hóa và một phiếu đặt lệnh. Với thông tin này, người quản lý hỗ trợ khách hàng sẽ có thể đóng giao dịch của bạn theo cách thủ công với mức giá hiện tại kèm theo chú thích "Đã đóng lệnh bởi đại lý".

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""