Support service
×

Đối với các cặp tiền tệ

Để tính toán lợi nhuận, cần phải biết các đặc điểm sau:
 
* số dư tài khoản và đơn vị tiền tệ (1.000 USD)
 
* đòn bẩy (1: 100)
 
* cặp tiền tệ (EUR / USD)
 
* quy mô giao dịch (1 lô 10.000 EUR)
 
Để đánh giá khối lượng giao dịch, bạn cần biết số lượng tiền tệ trong tài khoản của mình. => 1 lô = 10.000 EUR
 
Quy đổi 10.000 EUR thành USD = 10.000 * tỷ giá hối đoái hiện tại của EUR / USD = 10.000 * 1.5442 = 15.442 USD
 
Ký quỹ là tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch và đòn bẩy.
 
Ký quỹ = 15.442 / 100 = 154,42 USD
 
Ký quỹ tự do sau khi mở giao dịch => 1.000 - 154,42 = 845,58 USD
 
Đối với một giao dịch mới:
 
* đòn bẩy (1: 100)
 
* cặp tiền tệ (GBP / USD)
 
* khối lượng giao dịch 2 lô (20.000 GBP)
 
Khối lượng giao dịch = 20.000 * 1.9627 = 39.254 USD
 
Ký quỹ = 39.254 / 100 = 392,54 USD
 
Ký quỹ tự do sau khi mở giao dịch => 1.000 - 154,42 - 392,54 = 453,04 USD
 
Ký quỹ = 546,96 USD

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""