Support service
×

Vàng (GOLD)

Để tính toán mức ký quỹ cho vàng, bạn cần biết quy mô giao dịch, giá vàng và đòn bẩy.
 
Ví dụ: quy mô giao dịch là 4 lô, giá vàng là 904 đô la và đòn bẩy là 1: 100 (vì vàng có đòn bẩy tiêu chuẩn là 1: 100).
 
Khi tính lợi nhuận, hãy tính đến 1 lot = 100 ounce.
 
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng công thức: giá vàng nhân với số ounce (quy mô giao dịch) và chia cho 100 (đòn bẩy 1: 100).
 
$ 904 * 400 ounce (4 lô) / 100 = $ 3,616

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""