Support service
×

Đối với vàng

Giá trị pip của vàng được tính bằng khối lượng giao dịch.
 
Do đó, giá trị pip sẽ bằng 1 đô la khi giao dịch 1 lô; trong khi giao dịch 10 lô, 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.
 
* Kích thước đánh dấu cho #GOLD là 10 pips.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""