Support service
×

Đối với vàng

Giá trị pip của vàng được tính bằng khối lượng giao dịch.
 
Do đó, giá trị pip sẽ bằng 1 đô la khi giao dịch 1 lô; trong khi giao dịch 10 lô, 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.
 
* Kích thước đánh dấu cho #GOLD là 10 pips.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""