Support service
×

Đối với các cặp tiền tệ

Để tính toán quy mô giao dịch, chúng ta cần tính đến các chi tiết sau:
 
- số dư tài khoản 1.000 RUB;
 
- Cặp tiền EUR / USD;
 
- đòn bẩy 1/100.
 
Hãy để chúng tôi chuyển đổi RUB sang USD.
 
Để thực hiện điều này, chúng ta cần chia số dư tài khoản = 1,000 RUB cho tỷ giá hối đoái hiện tại USD / RUB = 23,6550 => 1,000 / 23. 6.550 = 42,27 USD
 
Sau đó, chúng ta chia số dư tài khoản = 1000 RUB cho tỷ giá hiện tại USD / RUB = 23,6550 => 1000/23. 6.550 = 42,27 USD
 
Kết quả bằng USD, chúng tôi nhân với đòn bẩy => 42,27 * 100 = 4,227 USD. Chuyển đổi EUR sang USD.
 
Để mở một vị trí với quy mô giao dịch là 1 lot (10.000 EUR) cho cặp EUR / USD, bạn cần biết số lượng USD tương đương 10.000 EUR. Vì vậy, chúng tôi nhân 10.000 EUR với tỷ giá hối đoái hiện tại EUR / USD => 10.000 * 1.5475 = 15.475 USD
 
Quy mô giao dịch
 
Để ước tính quy mô giao dịch, cần chia số dư tài khoản cho quy mô giao dịch =>
 
Quy mô giao dịch = 4227 USD / 15475 USD = 0,27 lô
 
Với đòn bẩy 1/500, chúng tôi nhận được 1,35 lô

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""