Support service
×

Bạn có cung cấp tin tức / phân tích không?

Bản tin Forex có sẵn trên trang web của chúng tôi. Hơn nữa, còn có phần chứa các đánh giá phân tích ngoại hối, bạn có thể tìm thấy nó trên đó. Lịch Kinh tế giúp bạn nhận thức được các sự kiện kinh tế chính yếu của thế giới.

Bên cạnh đó, bạn có thể đăng ký hệ thống thông báo tin tức kinh tế cho khách hàng của chúng tôi (dịch vụ thông báo qua SMS và dịch vụ thông báo qua email). Bạn có thể nhận email và thông báo sms miễn phí về các bản phát hành được lên lịch trong lịch ngoại hối, các sự kiện kinh tế, các thông báo quan trọng, thống kê hiện tại, v.v. Thông báo về các bản tin mới sẽ đến điện thoại di động và email của bạn mỗi ngày.

Ngoài ra, InstaForex còn mang đến cho bạn một phần khác là Forex TV chứa rất nhiều tin tức, báo cáo phân tích và phỏng vấn. Hơn nữa, chúng tôi cũng báo bạn rằng dịch vụ tin tức cũng có sẵn trong phần tương ứng của nền tảng giao dịch MataTrader của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""