Điều kiện giao dịch


Cung cấp phân tích

Các tin tức về thị trường ngoại hối có sẵn trên trang web của chúng tôi. Hơn nữa, có một phần chứa các bài đánh giá phân tích về thị trường ngoại hối, bạn có thể tìm thấy nó ở đó. Lịch kinh tế giúp bạn nắm bắt các sự kiện kinh tế chính trên thế giới.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký vào hệ thống thông báo cho khách hàng của chúng tôi (dịch vụ thông báo qua SMS và email). Bạn có thể nhận được email và tin nhắn SMS miễn phí về các sự kiện được lên lịch trong lịch ngoại hối, các sự kiện kinh tế, các thông báo quan trọng, thống kê hiện tại, vv. Tin nhắn về các thông tin mới sẽ đến điện thoại di động và email của bạn hàng ngày.

Ngoài ra, InstaForex thông báo cho bạn về phần mục TV ngoại hối chứa nhiều loại tin tức, bài đánh giá phân tích và cuộc phỏng vấn. Hơn nữa, chúng tôi nhắc bạn rằng dịch vụ tin tức cũng có sẵn trong phần thích hợp của nền tảng giao dịch MataTrader của bạn.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn