Support service
×

Tôi đã tải lên ảnh thẻ ngân hàng để xác minh nhưng yêu cầu của tôi bị từ chối? Tôi nên làm gì?

Vui lòng đọc email chúng tôi đã gửi cho bạn. Nó giải thích lý do cho sự từ chối. Trên thực tế, có thể có một số lý do.

Các lý do thường gặp nhất là dữ liệu cá nhân bị để lộ; không có chữ ký trên mặt sau của thẻ; ảnh đã cắt phạm trong đó không nhìn thấy một số góc và cạnh.

Để bảo mật cho bạn, chúng tôi yêu cầu bạn ẩn một phần số thẻ ở mặt trước và mặt sau của thẻ, chỉ để lại 6 số đầu và 4 số cuối. Ngoài ra, bạn cần ẩn mã CVC2 / CVV2 ở mặt sau.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""