Support service
×

Tôi đã tải lên ảnh thẻ ngân hàng để xác minh nhưng yêu cầu của tôi bị từ chối? Tôi nên làm gì?

Vui lòng đọc email chúng tôi đã gửi cho bạn. Nó giải thích lý do cho sự từ chối. Trên thực tế, có thể có một số lý do.

Các lý do thường gặp nhất là dữ liệu cá nhân bị để lộ; không có chữ ký trên mặt sau của thẻ; ảnh đã cắt phạm trong đó không nhìn thấy một số góc và cạnh.

Để bảo mật cho bạn, chúng tôi yêu cầu bạn ẩn một phần số thẻ ở mặt trước và mặt sau của thẻ, chỉ để lại 6 số đầu và 4 số cuối. Ngoài ra, bạn cần ẩn mã CVC2 / CVV2 ở mặt sau.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""