Επαλήθευση


Ανέβασα φωτογραφία τραπεζικής κάρτας για επαλήθευση, αλλά το αίτημά μου απορρίφθηκε; Τι πρέπει να κάνω;

Διαβάστε το email που σας στείλαμε. Εξηγεί τον λόγο της απόρριψης. Στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρχουν ακόμη και αρκετοί λόγοι.

Οι συχνότεροι λόγοι είναι τα ακάλυπτα ευαίσθητα δεδομένα, καμία υπογραφή στο πίσω μέρος της κάρτας, μια περικομμένη φωτογραφία όπου μερικές από τις γωνίες και τα άκρα δεν φαίνονται.

Για λόγους ασφαλείας, σας ζητάμε να αποκρύψετε ένα μέρος του αριθμού της κάρτας στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της κάρτας, αφήνοντας μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία. Επίσης, πρέπει να αποκρύψετε τον κωδικό CVC2 / CVV2 στο πίσω μέρος.


Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους