Xác minh


Tôi đã tải lên ảnh thẻ ngân hàng để xác minh nhưng yêu cầu của tôi bị từ chối? Tôi nên làm gì?

Vui lòng đọc email chúng tôi đã gửi cho bạn. Nó giải thích lý do cho sự từ chối. Trên thực tế, có thể có một số lý do.

Các lý do thường gặp nhất là dữ liệu cá nhân bị để lộ; không có chữ ký trên mặt sau của thẻ; ảnh đã cắt phạm trong đó không nhìn thấy một số góc và cạnh.

Để bảo mật cho bạn, chúng tôi yêu cầu bạn ẩn một phần số thẻ ở mặt trước và mặt sau của thẻ, chỉ để lại 6 số đầu và 4 số cuối. Ngoài ra, bạn cần ẩn mã CVC2 / CVV2 ở mặt sau.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn