Support service
×

Tôi có nên xác minh thẻ ngân hàng của mình mỗi khi nạp tiền không?

Bạn chỉ nên xác minh thẻ ngân hàng nếu bạn định sử dụng thẻ này lần đầu tiên để nạp tiền. Khi nó được xác minh, bạn sẽ không phải lặp lại quy trình này mỗi khi bổ sung tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng thẻ ngân hàng khác của mình, bạn cũng cần phải xác minh thẻ đó trước.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""