Support service
×

Tôi có nên xác minh thẻ ngân hàng của mình mỗi khi nạp tiền không?

Bạn chỉ nên xác minh thẻ ngân hàng nếu bạn định sử dụng thẻ này lần đầu tiên để nạp tiền. Khi nó được xác minh, bạn sẽ không phải lặp lại quy trình này mỗi khi bổ sung tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng thẻ ngân hàng khác của mình, bạn cũng cần phải xác minh thẻ đó trước.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""