Support service
×

Tôi nên tải thẻ ngân hàng của mình lên đâu để xác minh thẻ?

Để tải lên ảnh thẻ ngân hàng của bạn, vui lòng đăng nhập vào Khu vực khách hàng của bạn, chọn Xác minh trong menu bên trái, sau đó nhấp vào Xác minh thẻ. Trên trang web này, bạn có thể tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của thẻ ngân hàng của mình. Xin đừng quên ẩn dữ liệu nhạy cảm trên hình ảnh.
Vui lòng ghi rõ 6 số đầu và 4 số cuối của số thẻ ngân hàng cũng như thời hạn hiệu lực trong phần Xác minh thẻ ngân hàng của Khu vực Khách hàng.Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""