Support service
×

Tôi có thể chắc chắn rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ không bị sử dụng với mục đích xấu không?

Theo Thỏa thuận chào bán công khai, công ty đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng và đặc biệt là tài liệu danh tính của khách hàng được coi là bí mật và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Như một biện pháp bảo vệ bổ sung, bạn có thể đặt hình mờ Để xác minh hoặc Cho InstaForex trên ảnh tài liệu của mình. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng hình mờ này không che bất kỳ thông tin nào trên tài liệu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""