Support service
×

Tôi không thể tải lên tài liệu trong Khu vực khách hàng. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể tải lên tài liệu của mình trong Khu vực khách hàng, bạn có thể gửi chúng qua email cho bộ phận Xác minh tại [email protected] 
Bạn cần cung cấp số tài khoản của mình và từ mã hóa trong email. Người quản lý của chúng tôi sẽ giúp bạn xác minh tài khoản của bạn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""