Support service
×

Tôi không thể tải lên tài liệu trong Khu vực khách hàng. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể tải lên tài liệu của mình trong Khu vực khách hàng, bạn có thể gửi chúng qua email cho bộ phận Xác minh tại [email protected] 
Bạn cần cung cấp số tài khoản của mình và từ mã hóa trong email. Người quản lý của chúng tôi sẽ giúp bạn xác minh tài khoản của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""