Support service
×

Tôi đã tải ảnh lên ở cấp xác minh thứ ba nhưng nó đã bị từ chối. Tại sao?

Thông thường, ảnh bị từ chối vì quá tối hoặc không thể đọc được dữ liệu trong tài liệu.

Không cần phải chụp ảnh toàn thân hoặc cao đến eo. Để chụp ảnh chất lượng cao, hãy cầm tài liệu trong tay ngang với mặt hoặc thấp hơn một chút. Đồng thời, đảm bảo rằng các ngón tay của bạn không che mất dữ liệu trong hộ chiếu, và tài liệu không che một phần khuôn mặt của bạn. Đảm bảo rằng bạn chụp ảnh trong khu vực có ánh sáng tốt. Vị trí chụp càng sáng thì ảnh càng rõ nét. Ngoài ra, lưu ý rằng thông tin trong tài liệu phải có thể đọc được từ trái sang phải. Không cho phép ảnh phản chiếu trong gương của tài liệu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""