Support service
×

Đã xảy ra lỗi khi tôi tải tài liệu lên, tôi phải làm gì?

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi và tài liệu của bạn không tải lên được, vui lòng kiểm tra kích thước tệp (phải tối đa 8 Mb) và kích thước hình ảnh (phải trên 400 pixel). Kiểm tra thông tin cá nhân trong tủ Khách hàng của bạn. Nó phải được điền đầy đủ và lưu lại.
 
Nếu điều này không hữu ích, vui lòng gửi thông tin chi tiết về lỗi đến [email protected], ghi rõ số tài khoản của bạn và đính kèm ảnh chụp màn hình của trang lỗi. Bạn cũng có thể thử xác minh tài khoản của mình bằng một trình duyệt Internet khác.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""