Xác minh


Lỗi tải lên tệp

Nếu xảy ra lỗi hoặc không có gì xảy ra khi bạn đang tải lên tài liệu của mình, hãy thử làm theo cách sau:
  • - Hãy thử xác minh tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt Internet khác;
  • - Xóa cookie và bộ nhớ đệm trên trình duyệt của bạn;
  • - Kiểm tra tổng kích thước của các tệp (không nên vượt quá 25 Mb)
  • - Đảm bảo rằng tên của tệp không chứa dấu câu - dấu và biểu tượng;
  • - Khởi động lại máy tính của bạn.

    Nếu điều này không giúp ích, vui lòng gửi giải thích chi tiết về lỗi tại [email protected]. Vui lòng chỉ rõ số tài khoản của bạn và đính kèm ảnh chụp màn hình của trang lỗi.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn