empty
 
 

Figurani qanday qilib to'g'ri aniqlab olish mumkin:

  • Trendli bozorda uchun kun vujudga keladi.
  • Ikkinchi kun – Dodji (ochilish va yopilish narxlari teng).
  • Ikkinchi kun Dodjisioldingi uzun kunning diapazoni ichida to'la yotadi.

Figuraning bo'lishi mumkin ssenariylari va psixologiyasi

"Xarami Xochi" asosida turuvchi psixologiya "Xarami" tayanch modeliga o'xshash. Bozorda yaqqol ifodalanadigan trend ishtirok etadi, biroq keyin bozor mutlaqo tasodifan bir kun davomida oldingi kunning diapazoni chegaralaridan tashqariga chiqishsiz buriladi.

Bozor o'sha ochilgan narxda yopilishi salbiy holat hisoblanadi. Dodji kunidagi savdo hajmi xuddi shunday tugaydi va bu savdo ishtirokchilarining to'la qat'iyatsizligini aks ettiradi. Trendning burilishining muhimligi vujudga keladi.

Figuraning moslashuvchanligi

Uzun kunning rangi trendning yo'nalishini aks ettirishi kerak. Dodji 2-3%ga farq qiluvchi (faqat agar avvalgi ma'lumotlarda ko'pgina kunlar mobaynida Dodji bo'lmaganda) ochilish va yopilish narxlariga ega bo'lishi mumin.

"Xarami Xochi"ning "Buqa" va "Ayiq" variantlari ko'pchilik hollarda ularnig talqin etilishini qo'llab-quvvatlamaydigan bitta yagona shamga keltiriladi. Reduksiyalangan bir kunlik shamning tanasi "Qog'ozli soyabon" yoki "Bolg'a" (Molot)da yo'l qo'yilganiga qaraganda ancha uchunroq bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tamizki, shakl almashtirish modelning xususiyatini tasdiqlaydi.

Jinsdosh figuralar

"Xarami Xochi" keyingi bir necha kun mobaynida narxning holatiga bog'liq holda uchta ko'tariluvchi yoki uchta tushuvchi shamlar tizimi modellari davom etish modellari bo'lib qolishi mumkin. Uchta ko'tariluvchi yoki uchta tushuvchi shamlar modellari davom ettiruvchi modellar hisoblanadi, bu "Xarami Xochi" uzatadigan signal bilan qarama qarshilikka kirishadi.

Ayiq Xarami xochi
Ayiq Xarami xochi
Buqa Xarami xochi
Buqa Xarami xochi

Yuklab olish


Ro'yxatga qaytish
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.