empty
 
 

Sự hình thành biểu đồ Harami bao gồm một thân candlestick lớn theo sau là một thân nhỏ hơn. Đó là kích thước tương đối của hai candlestick này làm cho Harami trở thành một mô hình đảo chiều quan trọng. Hãy nhớ rằng những ngày khi nến Doji được hình thành (tức là, khi giá mở và đóng bằng nhau) xảy ra khi thị trường đang ảm đạm, đại diện cho những ngày do dự. Do đó, những ngày thân nến nhỏ hơn theo sau những ngày thân nến dài hơn cũng cho thấy sự do dự của thị trường. Sự do dự và không chắc chắn càng nhiều thì có nhiều khả năng đảo chiều xu hướng. Tại thời điểm khi thân nến của ngày thứ hai trở thành một Doji, hình biểu đồ được gọi là Harami Cross, nơi giao cắt là Doji. Harami Cross là một mô hình đảo chiều đáng tin cậy hơn so với Harami bình thường.

Làm thế nào để nhận biết mô hình này?

  • Một ngày dài diễn ra trong một thị trường xu hướng.
  • Ngày thứ hai là một Doji (giá mở và giá đóng bằng nhau).
  • Doji ngày thứ hai hoàn toàn ở trong phạm vi của candlestick ngày dài trước đó.

Các kịch bản có khả năng và tâm lý mô hình

Tâm lý đằng sau sự hình Harami Cross là tương tự như của mô hình Harami thường. Lúc đầu là một xu hướng thị trường rõ ràng. Sau đó, đột ngột, thị trường đảo chiều trong vòng một ngày giao dịch, không vượt quá phạm vi candlestick của ngày trước đó.

Một trong những nhược điểm là thị trường đóng cửa với mức giá tương tự như lúc mở. Khối lượng giao dịch trong ngày Doji cũng giảm đi, phản ánh sự do dự hoàn toàn của những người tham gia thị trường. Như vậy, hình biểu đồ này báo hiệu một khả năng đảo chiều xu hướng mạnh mẽ.

Tính linh hoạt của mô hình

Màu sắc của nến ngày dài sẽ phản ánh chiều hướng xu hướng. Doji có thể có giá mở cửa và đóng cửa khác nhau 2 hoặc 3 phần trăm (chỉ khi không có Doji trong dữ liệu trước).

Cả hai biến thể tăng và giảm của Harami Cross đều giảm xuống một candlestick duy nhất hỗ trợ sự thể hiện của chúng trong hầu hết các trường hợp. Thân của nến trong ngày đã giảm có thể dài hơn đáng kể so với những gì được cho phép đối với sự hình thành Paper Umbrella hoặc Hammer.

Lưu ý rằng sự chuyển đổi xác nhận bản chất của mô hình này.

Các mô hình liên quan

Harami Cross có thể tốt vào lúc đầu của một hình biểu đồ gọi là Ba phương pháp Gia tăng (hoặc Sụt giảm), tùy thuộc vào giao dịch theo mô hình giá trong vài ngày tới.Ba phương pháp Gia tăng (hoặc Sụt giảm) là mô hình tiếp diễn, trái ngược với dấu hiệu Harami Cross đưa ra.

Mô hình Harami đầu cơ xuống
Mô hình Harami đầu cơ xuống
Mô hình Harami đầu cơ lên
Mô hình Harami đầu cơ lên

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback