empty
 
 

"Ikki qarg'a" modeli buriluvchi model yoki ayiq modeli tarzida ma'lum. Ko'tariluchi trend uzun oq sham bilan qo'llab-quvvatlanadi. Keyingi kuni yuqori tomon katta uzilish kuzatiladi, biroq savdo kuni kunduzgi minimumda, ammo birinchi kun shamidan yuqoriroqda yopiladi.

Uchinchi kun ikkinchi kunning qora shami ichida ochiladi, keyin narxlar birinchi kun shamining ichigacha tushadi. Natijada biz agar "Ikki qarg'a" figurasi bitta va yagona shamga keltirilsa, u holda "Qora bulutlar" modelini hosil qilamiz.

Uzilish tezda to'ldirib qolgani uchun biz trendning davom etishi to'g'risida gapira olmaymiz.

Modelni qanday qilib ajratish mumkin?

1. Uzun oq sham trendni davom ettiradi.
2. Ikkinchi kun yuqoriga tomon uzilish ro'y beradi, bu kun qora sham bilan ifodalanadi.
3. Uchinchi kun ham qora rangda bo'ladi.
4. Uchinchi kun ikkinchi kun shamining ichida boshlanadi va birinchisining ichida yopiladi.

Modelning psixologiyasi va rivojlaning ssenariysi

Bozor uzoq vaqt mobaynida o'sadi. Yuqoriga uzilish, uning ketidan ikkinchi kunning ancha past yopilishi narxi keladi, lekin oldingi kundagidek yuqoriga emas, keyingi narx tushadi. Savdolar birinchi kun shamining juda chuqur ichida yopiladi. Demak, uzilish ikkinchi kundan ko'ng to'ladi. Buqa trendi bozorni tezda tark etadi.

Modelning moslashuvchanligi

"Ikki qarg'a" figurasi uchun "Osmonga ko'tarilgan ikki qarg'a" modeliga ko'ra ancha ifodalangan ayiq kayfiyati ko'proqligi xosdir. Uchinchi kun - uzun va qora - doim birinchi kun shami ichida yopiladi. Qora kun qanchalik uzun bo'lsa va yopilish narxi qanchalik past bo'lsa, u holda ayiq trendining xususiyati shuncha ko'proq ifodalangan.

Qondosh modellar

"Ikki qarg'a" modili "Tushayotgan yulduz" figurasiga almashinishi mumkin, bu uning ayiqlik xususiyatiga mos keladi.

Model "Qora bulutlar" konfiguratsiyasiga o'xshaydi, chunki u bozorda qisqa muddatli cho'qqi shakllangani to'g'risida dalolat beradi. Agar ikkinchi va uchinchi kunlari modellar bitta shamga keltirilsa, u holda model "Qora bulut"ga aylanadi.

"Ikkita uchib ketgan qarg'alar" modelidan farqi shundaki, uning uchinchi kuni birinchi kun tanasi ichida yopilmaydi.

Bundan tashqari, "Ikki qarg'a" kuchsiz ravishda "Kechki yulduzni" eslashitishi mumkin - bunda farq shundaki, bunda ikkinchi va uchinchi sham o'rtasida uzilish bo'lmaydi.

Ikki qarg'a (Niva garasu)

Yuklab olish


Ro'yxatga qaytish
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.