empty
 
 

Two Crows được coi là một sự đảo ngược hoặc mô hình giảm. Một xu hướng đi lên được hỗ trợ bởi một nến trắng dài. Ngày hôm sau, có một khoảng cách nhỏ đi lên, tuy nhiên, ngày giao dịch đóng cửa trên mức giá thấp nhất trong ngày, nhưng cao hơn so với cây nến đầu tiên.

Ngày thứ ba mở cửa ở trong cây nến màu đen thứ hai, sau đó giá đi xuống trong ngọn nến đầu tiên. Kết quả là, nếu Two Crows chỉ gồm có một ngọn nến, chúng ta có mô hình Dark Cloud Cover.

Vì khoảng cách nhanh chóng lắp đầy, chúng ta không thể dự đoán chắc chắn sự tiếp diễn của xu hướng.

Làm thế nào để xác định Two Сrows?

1. Một cây nến trắng dài tiếp tục xu hướng.
2. Có một khoảng cách đi lên vào ngày thứ hai. Cây nến thứ hai là màu đen.
3. Cây nến thứ ba cũng là màu đen.
4. Ngày thứ ba bắt đầu bên trong ngọn nến thứ hai và đóng cửa bên trong ngọn nến đầu tiên.

Kịch bản và tâm lý

Thị trường tăng trưởng trong một thời gian dài. Khoảng cách đi lên, được theo sau bởi mức giá đóng thấp hơn của ngày thứ hai, cho thấy sự giảm tốc độ tăng trưởng. Ngày thứ ba mở cửa cao hơn, nhưng không cao như ngày hôm trước. Sau đó, giá đi xuống. Việc giao dịch đóng sâu bên trong ngọn nến đầu tiên. Do đó, khoảng cách lấp đầy sau ngày thứ hai. Xu hướng tăng rời bỏ thị trường.

Tính linh hoạt

Mô hình Two Crows có đặc điểm là một mô hình giảm rõ rệt hơn so với Upside Gap Two Crows. Vào ngày thứ ba, cây nến đen dài luôn là đóng bên trong ngọn nến đầu tiên. Ngày nến đen càng dài và giá đóng cửa càng thấp thì xu hướng sẽ càng giảm rõ nét hơn.

Các mô hình tương tự

Mô hình Two Crows có thể phát triển thành Shooting Star, phù hợp với hành vi giảm của nó.

Mô hình này cũng tương tự như mô hình Dark Cloud Cover, vì chúng chỉo thấy sự hình thành của một điểm ngắn hạn. Nếu chúng ta kết hợp ngày thứ hai và ngày thứ ba thành một ngọn nến thì nó sẽ trở thành mô hình Dark Cloud Cover.

Sự khác biệt giữa Two Crows và Upside Gap Two Crows là ngày thứ ba không đóng bên trong thân nến của ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, Two Crows có thể hơi lặp lại Evening Star, với sự khác biệt là không có khoảng cách giữa nến thứ hai và thứ ba.

Two Crows (Niwa garasu)

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback