empty
 
 

ATR indikatori: tavsifi, sozlanishi va qo'llanishi

"O'rtacha haqiqiy diapazon" texnik indikatori (Average True Range indikatori, ATR) bozorning o'zgaruvchanligini o'lchash uchun foydalaniladi. Birinchi marta ATR indikatorini Uells Uaylder o'zining "Texnik savdo tizimlarining yangi konsepsiyalari" nomli kitobida esga olgan edi va o'sha vaqtdan beri Average True Range ko'pgina boshqa indikatorlar va savdo tizimlarining tashkil etuvchisi sifatida sifatida qo'llaniladi.

Average True Range indikatori ko'princha tahlikali sotuvlar natijasida vujudga kelgan narxlarning juda tez tushib ketishidan so'ng bozor asoslarida yuqori qiymatlarga erishadi. Indikatorning past qiymatlari ko'pincha bozorning cho'qqilarida va konsolidatsiya vaqtida kuzatiladigan gorizontal harakatning uzoq davom etuvchi davrlariga mos keladi. Uni o'zgaruvchanlikning boshqa indikatorlariga qo'llanadigan qoidalar bo'yicha talqin qilish mumkin. Average True Range yordamida prognoz qilish tamoyili bunday ifodalanadi: indikatorning qiymati qancha yuqori bo'lsa, trendni almashtirish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi; uning qiymati qancha past bo'lsa, trendning yo'naltirilgani shunchalik kuchsiz bo'ladi.

average true range indikatori

Hisoblash

Haqiqiy diapazon (True Range) – quyidagi uchta kattalikdan eng kattasi:
- joriy maksimum va minimumlar o'rtasidagi farq;
- avvalgi yopilish narxi va joriy maksimum o'rtasidagi farq;
- avvalgi yopilish narxi va joriy minimum o'rtasidagi farq.

O'rtacha haqiqiy diapazon indikatori (Average True Range, ATR) haqiqiy diapazonning sirpanuvchi o'rtacha qiymatlaridan iborat.

   Indikatorlar ro'yxatiga qaytish   
Indikatorlar ro'yxatiga qaytish
Сделайте первый шаг на пути к своей цели
Открыть счёт
Тестируйте свои навыки торговли без потери средств
Открыть демосчет
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.