empty
 
 

Chỉ số Trung bình biên độ chính xác (ATR) được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường. Chỉ số ngoại hối này được giới thiệu bởi Welles Wilder, người mà đã mô tả nó trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong các hệ thống giao dịch kỹ thuật”. Kể từ đó, chỉ báo ATR đã được áp dụng như một phần của các hệ thống giao dịch khác.

Chỉ số Trung bình biên độ chính xác thường đạt đến đỉnh điểm ở đáy sau khi giá giảm mạnh sau các đợt bán tháo lớn. Các giá trị thấp của chỉ số tương ứng với các chu kỳ di chuyển ngang liên tục mà được nhìn thấy ở các mức đỉnh điểm và trong quá trình củng cố. ATR có thể được hiểu theo cách tương tự như các chỉ số biến động khác. Để thực hiện một dự báo chính xác dựa trên ATR, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: giá trị càng cao, thì khả năng đảo ngược xu hướng càng cao; giá trị càng thấp, thì động lực xu hướng càng yếu.

Trung bình biên độ chính xác - ATR

Tính toán:

Biên độ chính xác là giá trị lớn nhất trong số ba biến này:
- chênh lệch giữa mức cao và mức thấp hiện tại;
- chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và mức cao hiện tại;
- chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và mức thấp hiện tại.

ATR là gì? Đây là trung bình động của các giá trị trong biên độ chính xác.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.