empty
 
 
Công thức và thiết lập chỉ số ATR

Chỉ số Trung bình biên độ chính xác (ATR) được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường. Chỉ số ngoại hối này được giới thiệu bởi Welles Wilder, người mà đã mô tả nó trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong các hệ thống giao dịch kỹ thuật”. Kể từ đó, chỉ báo ATR đã được áp dụng như một phần của các hệ thống giao dịch khác.

Chỉ số Trung bình biên độ chính xác thường đạt đến đỉnh điểm ở đáy sau khi giá giảm mạnh sau các đợt bán tháo lớn. Các giá trị thấp của chỉ số tương ứng với các chu kỳ di chuyển ngang liên tục mà được nhìn thấy ở các mức đỉnh điểm và trong quá trình củng cố. ATR có thể được hiểu theo cách tương tự như các chỉ số biến động khác. Để thực hiện một dự báo chính xác dựa trên ATR, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: giá trị càng cao, thì khả năng đảo ngược xu hướng càng cao; giá trị càng thấp, thì động lực xu hướng càng yếu.

Trung bình biên độ chính xác - ATR

Tính toán:

Biên độ chính xác là giá trị lớn nhất trong số ba biến này:
- chênh lệch giữa mức cao và mức thấp hiện tại;
- chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và mức cao hiện tại;
- chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và mức thấp hiện tại.

ATR là gì? Đây là trung bình động của các giá trị trong biên độ chính xác.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback