empty
 
 

Force Index - FRC: tavsifi, sozlanishi va qo'llanishi

Kuchi Indeksi Texnik Indikatori (Force Index, FRC) Aleksandr Elder tomonidan ishlab chiqilgan va har bir ko'tarilishda buqalar kuchini va har bir pastga tushib ketishda ayiqlar kuchini o'lchaydi. U bozor axborotining asosiy emmitentlarini bir-biriga bog'laydi: narxning yo'nalishini, uning o'zgartirishlarini va bitimlar hajmini. Mazkur indeks sof holda foydalanishi mumkin, biroq, uni sirpanuvchi o'rtacha yordamida silliqlangan yaxshiroq. Qisqa sirpanuvchi o'rtacha yordamida silliqlash (muallif 2 davrdan foydalanishni taklif etadi) pozitsiyalarni ochish va yopish uchun qulay paytni topishga yordam beradi. Agar silliqlash uzun sirpanuvchi o'rtacha (masalan, 13 davrli) yordamida amalga oshirilsa, u holda indeks tendensiyalardagi o'zgarishlarni aniqlaydi.

Oshishga tendensiya vaqtida Force Index minusli bo'lganda (nol chizig'idan pastga tushganda) xarid qilish maqsadga muvofiqdir;

Indikator yangi balandlikkacha ko'tarilib oshishga tomon tendensiyaning davom ettirish to'g'risida signal beradi;

Pasayishga tendensiya vaqtida Force Index musbat bo'lib qolsa, sotuvga signal keladi;

Kuchi Indikatori yangi chuqurlikka tushib, ayiqlarning kuchi to'g'risida va pasayishga tendensiyaning davom etayotgani to'g'risida signal beradi;

Agar narxlarning o'zgarishi hajmining shunga o'xshash o'zgarishi bilan mustahkamlangan bo'lsa, u holda Force Index bir xil darajada qoladi, bu esa tendensiyaning yaqin orada burilishi to'g'risida ogohlantiradi.

Hisoblash

Bozorning har bir harakati kuchi uning yo'nalishi, kengligi va hajmi bilan belgilanadi. Agar joriy barning yopilish narxi avvalgisidan balandroq bo'lsa, u holda kuch musbat bo'ladi. Agar joriy barning yopilish narxi avvalgisidan pastroq bo'lsa, u holda kuch manfiy bo'ladi. Narxlardagi farq qanchalik katta bo'lsa, kuch shuncha katta bo'ladi. Bitimlar hajmi qanchalik ko'p bo'lsa kuch shuncha ko'p bo'ladi.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Bu yerda:

FORCE INDEX (i) - joriy barning Kuch Indeksi;

VOLUME (i) - joriy barning hajmi;

MA (ApPRICE, N, i) - N davr uchun joriy barning istalgan sirpanuvchi o'rtachasi: oddiy, eksponensial, muvozanatli yoki ili yaqinlashtirilgan (silliqlashtirilgan);

ApPRICE - qo'llanilgan narx;

N - silliqlashtirish davri;

MA (ApPRICE, N, i-1) - avvalgi barning istalgan sirpanuvchi o'rtachasi.

   Indikatorlar ro'yxatiga qaytish   
Indikatorlar ro'yxatiga qaytish
Сделайте первый шаг на пути к своей цели
Открыть счёт
Тестируйте свои навыки торговли без потери средств
Открыть демосчет
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.