empty
 
 

Chỉ số kỹ thuật FRC xác định cường độ tăng mỗi lần giá lên và mức độ giảm mỗi lần giá xuống. Nó liên kết các thông tin trên thị trường như: xu hướng giá, sự sụt giảm và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này có thể sử dụng độc lập; tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn nếu làm trơn nó bằng trung bình trượt. Có thể dễ dàng tìm ra thời điểm tốt nhất để vào hoặc cắt lệnh bằng cách sử dụng trung bình trượt ngắn hạn . Nếu làm trơn bằng trung bình trượt dài hạn (ví dụ, 13 giai đoạn) thì chỉ số sẽ có thể cho biết được sự biến đổi xu hướng.

Đặt lệnh mua nếu xu hướng tăng mà FRC lại âm (giảm dưới mức 0);

Chỉ số đạt điểm cực đại mới là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng còn tiếp tục;

Đặt lệnh bán khi xu hướng giảm mà FRC lại dương;

Chỉ số đạt điểm cực tiểu mới là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm còn tiếp diễn;

Trong trường hợp giá thay đổi mà không kèm theo sự thay đổi của khối lượng thì chỉ số FRC không thay đổi và đây là dấu hiệu cho thấy sắp có sự đảo xu hướng.

Cách tính

Mức độ (lực) biến động của mỗi thị trường đặc trưng bởi hướng biến động, tỷ lệ và khối lượng. Nếu mức giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá đóng cửa trước đó thì lực là dương. Nếu mức giá đóng cửa hiện tại thấp hơn mức giá đóng cửa trước đó thì lực là âm. Khối lượng giao dịch càng lớn thì lực càng lớn.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Trong đó:

FORCE INDEX (i) - Chỉ Số Lực của cây nến hiện tại;

VOLUME (i) - khối lượng của cây nến hiện tại;

MA (ApPRICE, N, i) - bất kỳ trung bình trượt nào của cây nến hiện tại trong N thời kỳ:

Giản đơn, Lũy Thừa, Có Trọng Số hoặc Làm Trơn;

ApPRICE - giá áp dụng;

N – Thời kỳ làm trơn;

MA (ApPRICE, N, i-1) - bất kì trung bình trượt nào của cây nến trước đó.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback