empty
 
 

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo: tavsifi, sozlanishi va qo'llanishi

Ishimoku Kinko Xayo texnik indikatori (Ichimoku Kinko Hyo) – bu trendni kuzatuvchi indikator bo'lib, u qarshilik ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash darajalarini aniqlab beradi hamda sirpanuvchi o'rtachaga o'xshash usullar bilan xarid qilishga yoki sotishga signallar beradi. Shunday qilib, Ishimoku indikatori yolg'on signallar paydo bo'lish ehtimolini kamaytirib, qarshilik ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash darajasida yanada kengroq hududlarni yaratadi. Ishimoku bo'yiach savdo qilish haftalik va kunlik grafiklarda yaxshi natija beradi.

Ishimoku indikatori yordamida mavjud trend to'g'risida, uning yo'nalishi, qarshilik ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash to'g'risida bilib olish mumkin. Parametrlarning o'lchamliligini aniqlash turli xil davomiylikdagi to'rtta vaqt oralig'idan foydalanilib, ayrim chiziqlarning qiymatlari ularga asoslanadi.

Shunday qilib, indikator uchta bosh chiziqdan iborat:

Tenkan-sen, yoki "burilib qaytish chizig'i", u keyingi 9 da davr ichidagi maksimumlar va minimumlar yig'indisining 2 ga bo'linganiga teng. Bu chiziq birinchi vaqt oralig'i ichidagi narxning o'rtacha qiymatini qiymatini ko'rsatadi.

Kijun-sen, yoki "standart chiziq", u oxirgi 26 da davr mobaynidagi maksimumlar va minimumlar yig'indini 2 ga bo'linganiga teng. U iikinchi vaqt oralig'i mobaynidagi narxning o'rtacha qiymatini belgilaydi.

Senkou Span A, yoki "1 yetakchi yoyilma chizig'i", — bu standart va burilib qaytish chiziqlari qiymatlari yig'indisining 2 ga bo'lingani va joriy paytdan 26 davrga ilgarilab qurilgan. U avvalgi ikkita chiziq orasida ikkinchi vaqt oralig'idagi kattalikka oldinga tomon siljitilgan masofaning o'rtasini ko'rsatadi.

Senkou Span B, yoki "2 yetakchi yoyilma chizig'i", — bu avvalgi 52 davr mobaynida maksimum va minimumlar qiymatlari yig'indisining 2 ga bo'lingani hamda joriy paytdan 26 davrga oldin qurilgan. Narxning uchinchi vaqt oralig'i ichida ikkinchi vaqt oralig'idagi kattalikka oldinga siljitilgan o'rtacha qiymatini aniqlaydi.

To'rta asosida chiziqdan tashqari Ishimoku oboymasida beshinchi chiziq - yopilish narxlari grafigi chizig'i, yoki ili Chinkou Span bor. Bu chiziq joriy shamning orqaga tomon ikkinchi vaqt oralig'i kattaligiga siljitilgan yopilish narxini ko'rsatadi.

Senkou chiziqlari orasida paydo bo'ladigan qo'shimcha soha "bulut" deb ataladi va grafikda boshqa rang bilan ajratiladi. Bu soxa qo'llab-quvvatlash va qarshilik ko'rsatish darajalarini belgilaydi, shuningdek valyuta bozorida savdo vositalarining o'zgaruvchanligini hisobga olish imkonini beradi. Ishimoku buluti shuningdek umuman bozor harakati yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Bulutdan yuqorida kotirovkani topish ko'tariluvchi trendni ko'rsatadi, bulutdan pastda - tushuvchi trendni ko'rsatadi.

Agar narx bulutning ustida bo'lsa, u holda uning yuqori chizig'i qo'llab-quvvatlashning birinchi darajasini tashkil qiladi, ikkinchisi esa qo'llab-quvvatlashning ikkinchi darajasini tashkil etadi. Agar narx bulut ostida joylashgan bo'lsa, u holda pastki chiziq qarshilik ko'rsatishning birinchi darajasini, yuqoridagi chiziq esa ikkinchi darajasini hosil qiladi. Agar Chinkou Span chizig'i narx grafigini pastdan yuqoriga tomon kesib o'tsa, u holda sotib olish kerak, agar yuqoridan pastga tomon kesib o'tsa, u holda sotish kerak.

Kijun-sen bozor dinamikasini indikatori sifatida foydalaniladi. Agar narx standart chiziqdan yuqori bo'lsa, u holda narxlar o'sishda davom etishi aniq. Agar narx bu chiziqni kesib o'tsa, u holda trendning burilishini kutish lozim.

Bu chiziq shuningdek signal sifatida foydalaniladi. Agar Tenkan-sen chizig'i Kijun-senni pastdan yuqoriga tomon kesib o'tsa - xarid qilishga ishoradir, agar yuqoridan pastga tomon kesib o'tsa, u holda bu sotishga ishoradir.

Agar Tenkan-sen ko'tarilsa yoki pastga tushsa — trend mavjud. Agar u gorizontal holatda ketsa, u holda bozor kanalga kirgan bo'ladi.

Ishimoku savdo indikatoridan foydalanish uchun uni yuklab olish va savdo terminaliga o'rnatish zarur. MetaTrader savdo platformalarida mazkur indikator standart ossillyatorlar tarkibiga kiradi.

ishimoku indikatori

   Indikatorlar ro'yxatiga qaytish   
Indikatorlar ro'yxatiga qaytish
Сделайте первый шаг на пути к своей цели
Открыть счёт
Тестируйте свои навыки торговли без потери средств
Открыть демосчет
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.