empty
 
 

สูตรและการตั้งค่าตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo : คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

Ichimoku Kinko Hyoเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ติดตามแนวโน้ม โดยมนจะช่วยให้เทรดเดอร์ในการกำหนดระดับ แนวรับและแนวต้าน แล้วจะช่วยแสดงสัญญาณในการซื้อหรือขายที่มีความคล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นแล้ว ตัวบ่งชี้ Ichimoku จะสร้างพื้นที่ที่กว้างขึ้นในระดับแนวรับและแนวต้าน แล้วจะลดระดับความเสี่ยงของสัญญาณหลอก และตัวบ่งชี้ Ichimoku จะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมในชาร์ตรายวันและรายสัปดาห์

ตัวบ่งชี้ Ichimoku จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับรายละเอียดอย่างมากมายเกี่ยวกับแนวโน้มในปัจจุบัน, ทิศทาง และระดับแนวรับและแนวต้าน เมื่อมีการกำหนดพารามิเตอร์แล้ว จะมีการใช้งานระยะเวลาที่แตกต่างทั้ง 4 ช่วง เพื่อเป็นฐานของมูลค่าของกราฟเส้นที่แยกออกมา

ตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วยเส้นหลักๆทั้งสี่เส้น:

Tenkan-sen หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเส้น conversion line จะเป็นผลรวมของระดับราคาที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดในช่วงระยะ 9 ช่วงและหารด้วย 2 เส้นนี้จะแสดงราคาโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงระยะแรก

Kijun-sen หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเส้น base line จะเป็นผลรวมของระดับราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในช่วงระยะ 26 ช่วง และนำมาหารด้วย 2 โดยเส้นนี้จะแสดงราคาโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงระยะที่สอง

Senkou Span A หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเส้น leading span line 1 เป็นผลรวมของมูลค่าในเส้น base และ conversion ที่หารด้วย 2 และพล็อตออกมาเป็น 26 ช่วงข้างหน้า เส้นนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสองเส้นที่ผ่านมา แล้วจะมีการเลื่อนไปข้างหน้าตามขนาดของช่วงเวลาที่สอง

Senkou Span B หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเส้น leading span line 2 เป็นผลรวมของมูลค่าใน 52 ช่วงที่ผ่านมา และหารด้วย 2 และทำการพล็อตลงไป 26 จุดข้างหน้า มันจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าราคาโดยเฉลี่ยในช่วงระยะที่สาม แล้วจะมีการเลื่อนไปข้างหน้าตามขนาดของช่วงเวลาที่สอง

นอกเหนือจากเส้นหลักๆ ทั้งสี่เส้นแล้ว ยังมีเส้นกราฟที่ 5 ของตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo อีกด้วย นั้นก็คือ Chikou Span หรือที่รู้จักกันในอีกนาม lagging span โดยมันจะแสดงช่วงของราคาปิดในกราฟแท่งเทียนในช่วงปัจจุบัน และเลื่อนไปข้างหน้าตามขนาดของช่วงเวลาที่สอง

พื้นที่เพิ่มเติมนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาระหว่างแนวเส้น Senkou lines หรือที่เรียกว่าคลาวด์ (cloud) ที่จะมีสีที่แตกต่างออกไป โดยพื้นที่ในส่วนนี้จะแสดงระดับของแนวรับและแนวต้าน รวมทั้งช่วยเทรดเดอร์ในการค้นหาความผันผวนของตราสารในการซื้อขายในตลาด forex โดยแนวเส้น Ichimoku cloud ก็ยังช่วยเทรดเดอร์ในการกำหนดทิศทางของแนวโน้ม หากตัวหลักทรัพย์นั้นอยู่เหนือกว่าคลาวด์ มันก็จะส่งสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้น และหากมันอยู่ต่ำกว่า คลาวด์ นั้นก็จะหมายความว่าแนวโน้มจะมุ่งหน้าลง

หากราคาอยู่เหนือกว่าคลาวด์ ระดับในด้านบนก็จะสร้างระดับแนวรับแรกออกมา และแนวเส้นถัดไป ก็จะทำการสร้างแนวรับแนวที่สองขึ้นมา หากราคาอยู่ต่ำกว่าขอบของคลาวด์ ดังนั้นแนวเส้นด้านล่างก็จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก และ แนวเส้นถัดไปก็จทำการสร้างแนวต้านแนวที่สองออกมา หากเส้น Chinkou Span ได้ปรับตัวก้าวข้ามขึ้นมาจากล่างขึ้นมาบน มันก็จะมีสัญญาณออกมาให้ทำการซื้อ หากแนวเส้นก้าวผ่านชาร์ตจากบนลงไปด้านล่างก็จะมีสัญญาณออกมาให้ทำการขาย

Kijun-sen จะใช้งานก็ต่อเมื่อตัวบ่งชี้ในความพลวัตรของตลาด หากราคาได้อยู่เหนือกว่าแนวเส้น base line มันก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไป แต่ถ้าหากราคาได้ก้าวผ่านแนวเส้นนี้ออกไป แนวโน้มก็อาจจะมีการย้อนตัวกลับ

แนวเส้นนี้ยังใช้งานกับสัญญาณ หากแนว Tenkan-sen ก้าวผ่านแนว Kijun-sen จากล่างขึ้นมาด้านบน มันก็จะแสดงสัญญาณออกมาให้ทำการซื้อ และหากมันมีการก้าวผ่านจากระดับบนลงด้านล่าง ก็จะมีสัญญาณออกมาให้ทำการขาย

เมื่อแนว Tenkan-sen มีการปรับตัวขึ้นหรือลง แนวโน้มก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน หากแนวเส้นมีการเคลื่อนที่ตามแนวยาวก็จะแสดงว่า ตลาดอยู่่ในช่วงระยะที่ทำการซื้อขายได้

ในการใช้งานตัวบ่งชี้ Ichimoku indicator นั้นเทรดเดอร์จำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงไปในแพลตฟอร์มการเทรด ในส่วนของ MetaTrader นั้นตัวบ่งชี้ชนิดนี้จะรวมอยู่ในรายการของตัวชี้วัดความแกว่งมาตรฐาน (standard oscillators)

ichimoku kinko hyo

   กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด   
กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.