Форекс обучение


Дау Теория

Dow теорията е теория, която описва поведението на цените на акциите с течение на времето. Теорията се базира на поредица от публикации на Чарлз Х. Доу (1851-1902), американски журналист, първият редактор на "The Wall Street Journal" и един от основателите на "Dow Jones and Co". След смъртта на Доу, теорията беше усъвършенствана от Уилям П. Хамилтън, Чарлз Риа и Джордж Шейфър и наименувана "Dow теория". Самият Доу не използва този термин.

Dow теорията е основа на техническия анализ и се състои от шест основни принципа.

Съществуват три вида тенденции

Дефиницията на тенденция, дадена от Доу, е следната: във възходяща (низходяща) тенденция всяка следваща върхова и всяка впадина трябва да бъде по-висока (по-ниска) от предишната.

Според Dow теорията, има три вида тенденции: основна (или дългосрочна), вторична (или средносрочна) и минорна (или краткосрочна).

Всяка основна тенденция има три фази

Dow теорията потвърждава, че всяка основна тенденция се състои от три фази: фаза на натрупване, фаза на общественото участие и фаза на паника. По време на първата фаза, повечето рационални инвеститори започват да купуват (продават) акции в противоречие на колективното мнение на пазара. Тази фаза не е съпроводена от рязки движения на цените, тъй като броят на такива инвеститори е малък. На някой етап някои играчи на пазара улавят новата тенденция и активните трейдъри, използвайки технически анализ, започват да следват рационалните инвеститори. Тази фаза включва движения на цените. По време на третата фаза новата тенденция е разпозната от целия пазар и започва ажиотаж. В този момент зрелите инвеститори започват да реализират печалбата си и затварят позициите си.

Борсата взема предвид всички новини

Цената на акциите бързо реагира на всяка нова информация. Това се отнася не само за финансови и икономически показатели, но и за всякакви новини в общия случай. Това твърдение на Dow теорията съответства на хипотезата за ефективния пазар.

Индексите на акциите трябва да се потвърждават вз

аимно

Това твърдение се отнася за индексите Dow Industrial и Rail Averages. Според Dow теорията, текущата тенденция и сигналите за обръщане на тенденцията трябва да бъдат потвърдени от двете индекса. Приема се и някаква неточност в сигнализирането, т.е. един от сигналите може да даде знак за обръщане на тенденцията по-рано от другия. Тенденциите се потвърждават от обема на сделките.

Dow мислеше, че за дефинирането на тенденция е необходимо да се вземат предвид търговските обеми. Промените в цената на акциите при малък търговски обем могат да бъдат обяснени с множество причини и не характеризират развитието на текущата или нова тенденция.

Тенденцията продължава, докато не настъпи ясен обръщане

Това твърдение следва да се обясни по следния начин: тенденцията има склонност към продължение, така че промените в цената, които не съответстват на тенденцията, в случай че не сте сигурни, трябва да се тълкуват като временна корекция, а не като обръщане на тенденцията.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи