Форекс обучение


Андрю-вилица

Д-р А. Андрюс предложи метод за построяване на вероятния тренд и канални линии, използвайки медианата на триъгълник, направен от последните три ниски и високи точки. Така, за да се оцени възходящият тренд, се взима веригата от ниска точка A, висока точка B и ниска точка C, след което се проследява лъч от далечната ниска точка A през средата на противоположната страна BC на триъгълника. Чрез точките B и C се конструират два паралелни лъча в същата посока. Такива линии често съответстват на нива на подкрепа и съпротивление.

Изображение 1. Линии на Андрюс в диаграмата на цените на акциите на Norilskij Nickel Co.
Този метод се нарича по различен начин: Вилица на Андрюс, Метод на средната линия или M.L.R. Линии, или просто Линии на Андрюс.

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи