Εκπαίδευση Forex


Τρίαινα του Άντριου

Ο Δρ. Α. Άντριους πρότεινε τη μέθοδο να σχεδιάζετε τις πιθανές τάσεις και τις γραμμές καναλιού χρησιμοποιώντας τη μεσιάνη του τριγώνου, που δημιουργείται από τα τρία πιο πρόσφατα χαμηλά και υψηλά. Έτσι, για να εκτιμήσετε την ανοδική τάση, παίρνεται η αλυσίδα του χαμηλού A, του υψηλού B και του χαμηλού C, στη συνέχεια ένα δέσμα από το απομακρυσμένο χαμηλό A παρακολουθείται μέσα από τη μέση της αντίθετης πλευράς του τριγώνου BC. Διαμέσω των σημείων B και C κατασκευάζονται δύο παράλληλες δέσμες στην ίδια κατεύθυνση. Τέτοιες γραμμές συνήθως αντιστοιχούν στα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.

Εικόνα 1. Γραμμές Andrews στο διάγραμμα των τιμών των μετοχών της Norilskij Nickel Co.
Αυτή η μέθοδος ονομάζεται με διαφορετικούς τρόπους: Andrews Pitch Fork, Μέθοδος Μέσης Γραμμής ή Γραμμές M.L.R., ή απλά Γραμμές Andrews.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους