Đào tạo ngoại hối


Cái cày của Andrew

Tiến sĩ A. Andrews đã đề xuất phương pháp vẽ xu hướng và các đường kênh có thể xảy ra bằng cách sử dụng trung vị của tam giác, được tạo thành từ ba điểm thấp và ba điểm cao gần đây. Như vậy, để ước tính xu hướng tăng, chuỗi điểm thấp A, điểm cao B và điểm thấp C được lấy, sau đó một tia từ điểm thấp xa A được vẽ qua giữa mặt phẳng của cạnh tam giác BC đối diện. Thông qua các điểm B và C, hai tia song song cùng hướng được xây dựng. Những đường này thường tương ứng với các mức hỗ trợ và kháng cự.

Hình ảnh 1. Các đường Andrews trên biểu đồ giá cổ phiếu của Công ty Norilskij Nickel Co.
Phương pháp này được gọi khác nhau: Cái cày Andrews, Phương pháp đường trung bình hoặc đường M.L.R., hoặc đơn giản là các đường Andrews.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn